Magyarország új Alaptörvénye érvénybelépésének alkalmából megjelent egy olyan díszkiadás, amely áttekinti a magyar alkotmányosság történetét, napjainkig ívelően. Minden ilyen ünnepi kiadvány tartalmaz képanyagot, s e díszkiadás közzé teszi annak az Ősi erény című albumnak a képeit is, amelyet a magyar Millenniumkor jelentettek meg, s amely – neves akkori kortárs - festőművészek képein keresztül idézi fel ezer év magyar történelmének jelentőseb pillanatait.

Amikor döntés született arról, hogy e kiadvány képanyaga megjelentethető az új díszkiadásban, felmerült a kérdés, hogy az azóta eltelt 115 esztendőt miként közelítse meg, tegye láthatóvá az új mű. Olyan döntés született, hogy e több mint száz esztendő magyar történelme kapcsán szülessen tizenöt olyan festmény, amelyek egy-egy történelmi időszakhoz, eseményhez kötődve, annak eseményeire reagálva adnak mai, kortársi víziót, s amelyeket itt és közöttünk élő művészek készítenek el. Fontos kiindulási szempont volt, hogy e művek fő vonulatukban figurális, természetelvű, realitásban, szürrealitásban fogant képek legyenek, ugyanis végső soron egy nagy példányszámban megjelenő ünnepi kiadvány illusztrációi is egyben.

Ez a tizenöt művészmű egy kor értelmezése az elmúlt 115 év magyar korszakairól, eseményeiről. A képek vállaltan személyesek, értékeik azonban jelentősen nagyobb dimenziójúak.

Feledy Balázs előszavából